Denna webbsajt är inte längre aktiv.

Flytta till varmare breddgrader, med Lavin Estates

Ångbåten Freja

Vid Fryksta i Kils kommun, Frykens södra ände har S/S Freja sin kaj. Freja är en kulturell skatt och har en mycket intressant historia att berätta.


Den 23:e juli 1994 bärgades Freja vilket många minns med glädje och stolthet. Vi får dock inte vila på gamla lagrar och står nu inför en ny stor utmaning. Freja är i stort behov av en allmän upprustning. Vi har genom åren inte haft ekonomisk kraft att avsätta medel till en reparationsfond. Vad som just nu pågår är en stor kraftsamling för att söka bidrag för detta till viket vi har professionell hjälp.

Vi har Freja-muséet öppet i samband med Freja-kaféet samt tar emot turistgrupper för guidning. Då vi således inte får några intäkter från båtresor trots fasta kostnader är vi i behov av ditt stöd under tiden. Därför vädjar vi till alla Freja-vänner, företag och privatpersoner, om ett ekonomiskt bidrag. Vi är tacksamma för allt, stort som smått. Bland annat vår företagslogga från Logokompaniet.

Ett stort tack på förhand !

Ångbåtsföreningen Freja. Styrelsen.

Café Freja

Frejas egna Café ligger i anlutning till museét och håller vanligen öppet Juni-Augusti.

Freja Museet

 Vid "Freja kajen" i Fryksta finns ett litet museum som är väl värt ett besök. Där ges tillfälle att ta del av historien om Freja och se på föremålen som man återfann 

vid bärgningen av henne.  


Ångbåtsföreningen tackar nedanstående sponsorer för all hjälp.

KILS VERKSTAD

DYKERIET

LK:s Bilbärgning

Kjell Öya transport

Bo Inge Ekström
Hallqvist skrot

Arnessons